• 1 سال پیش

  • 1

  • 12:22
قرارداد های نوین - 17.عقل و جهل در تجارت

قرارداد های نوین - 17.عقل و جهل در تجارت

کسب ایرانی
1
قرارداد های نوین - 17.عقل و جهل در تجارت
  • 12:22

  • 1

  • 1 سال پیش

قرارداد های نوین - 17.عقل و جهل در تجارت

کسب ایرانی
1

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads