• 2 سال پیش

  • 10

  • 11:08
چرخه ی اقتصاد - منابع ۲_سه سطح منابع با مثال

چرخه ی اقتصاد - منابع ۲_سه سطح منابع با مثال

کسب ایرانی
0
چرخه ی اقتصاد - منابع ۲_سه سطح منابع با مثال
0
0

چرخه ی اقتصاد - منابع ۲_سه سطح منابع با مثال

کسب ایرانی
  • 11:08

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
اقتصاد همانند تمام سیستم های طبیعی اعم از چرخه باران، چرخه خونی و عصبی بدن، چرخه حیات و... یک مسیر نیست بلکه یک چرخه است

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads