• 1 سال پیش

  • 3

  • 09:06
قرارداد های نوین - 15.انسان سه وجهی

قرارداد های نوین - 15.انسان سه وجهی

کسب ایرانی
0
قرارداد های نوین - 15.انسان سه وجهی
  • 09:06

  • 3

  • 1 سال پیش

قرارداد های نوین - 15.انسان سه وجهی

کسب ایرانی
0

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads