• 8 سال پیش

  • 52

  • 02:37

درك متقابل

شنوتو
2
2
0

درك متقابل

شنوتو
  • 02:37

  • 52

  • 8 سال پیش

توضیحات
جان دوست صميمي جک در سر راه مسافرتشان به منهتن پس از سفارش صبحانه در رستوران به جک گفت: يک لحظه منتظر باش مي روم يک روزنامه بخرم. پنج دقيقه بعد، جان با دست خالي برگشت. شما می توانید به ادامه این داستان گوش کنید ......

با صدای
نرگس سوری
امیررضاکاشانی
روح الله طالبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads