• 8 سال پیش

  • 70

  • 02:05

مشتريان با ارزش

شنوتو
1
1
0

مشتريان با ارزش

شنوتو
  • 02:05

  • 70

  • 8 سال پیش

توضیحات
در اوزاكا، شيريني‌سراي بسيار مشهوري بود. شهرت او به خاطر شيريني‌هاي خوشمزه‌اي بود كه مي‌پخت. مشتري‌هاي بسيار ثروتمندي به اين مغازه مي‌آمدند، چون قيمت شيريني‌ها بسيار گران بود. صاحب فروشگاه هميشه در همان عقب مغازه بود و هيچ وقت براي خوش‌آمد مشتري‌ها به اين طرف نمي‌آمد. مهم نبود كه مشتري چقدر ثروتمند است.

با صدای
لیلا کوهسار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads