• 8 سال پیش

  • 76

  • 09:09

10 راهکار برای اینکه مدیر محبوبی باشیم

شنوتو
35
35
0

10 راهکار برای اینکه مدیر محبوبی باشیم

شنوتو
  • 09:09

  • 76

  • 8 سال پیش

توضیحات
به دست‌آوردن علاقه و احترام همه‌ی کارکنان کار چندان آسانی نیست. رازهایی وجود دارد که اگر آنها را به کار ببندیم نه تنها میان کارکنان خود محبوب می‌شویم، بلکه تیمی از افراد شاد و پر تلاش خواهیم داشت که حاضر هستند تمام تلاش خود را برای انجام خواسته‌های ما در راستای موفقیت سازمان انجام دهند.

با صدای
امیر حسین مددی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads