• 8 سال پیش

  • 85

  • 06:50

چگونه در شش قدم ساده، یک ایده کسب و کار برنده ایجاد کنیم

شنوتو
18
18
0

چگونه در شش قدم ساده، یک ایده کسب و کار برنده ایجاد کنیم

شنوتو
  • 06:50

  • 85

  • 8 سال پیش

توضیحات
بارها موسسان کسب و کاری را ملاقات می کنم که ذهنشان پر از ایده های عالی برای ارائه محصولات جدید است و هر روز در حال خلق و توسعه ایده های جدید و عالی هستند. آنها دقیق، زیرک و جستجوگر هستند و چالش پایان ناپذیر آنان بیرون کشیدن ایده برنده از بین تمامی ایده های ممکن و ادامه مسیر با آن است. از سویی دیگر با کارآفرینان هوشمند و مشتاقی روبرو می شوم که قادر به ساخت و پردازش یک ایده مناسب با قابلیت رشد و توسعه کافی نیستند. این دسته از افراد دارای روحیه ای بزرگ و با جدیت هستند اما ظاهراًٌ بنا به دلائلی ایده ها فرار می کنند!

با صدای
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads