• 8 سال پیش

  • 68

  • 06:24

جلسه آغاز عملیات پروژه

شنوتو
1
1
0

جلسه آغاز عملیات پروژه

شنوتو
  • 06:24

  • 68

  • 8 سال پیش

توضیحات
در این پادکست علی واحدی دیز به ارائه مفهوم Kick-off Meeting یا جلسه آغاز عملیات پروژه است می پردازد. این جلسه یکی از مهمترین و با اهمیت ترین جلسه از بین هزاران جلسه هر پروژه است که متأسفانه در بسیاری از پروژه ها مغفول واقع می شود. مفهوم و دلایل اهمیت این جلسه را از زبان علی واحدی دیز بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads