• 8 سال پیش

  • 93

  • 08:31

فابر کستل، از تولید کابینت تا تولید مداد

شنوتو
104
104
0

فابر کستل، از تولید کابینت تا تولید مداد

شنوتو
  • 08:31

  • 93

  • 8 سال پیش

توضیحات
در این پادکست، تارخچه و چگونگی تشکل و روند رشد کمپانی فابر کستل که از بزرگترین تولیدکنندگان قلم (مداد) در جهان می باشد، می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را نیز درج نمایید

shenoto-ads
shenoto-ads