• 8 سال پیش

  • 73

  • 24:06

رویداد همفکر

شنوتو
2
2
0

رویداد همفکر

شنوتو
  • 24:06

  • 73

  • 8 سال پیش

توضیحات
بعد از یکسال از شروع فعالیت شنوتو در دفتر کارمان میزبان رویدادی به نام همفکر بودیم .بانیان این رویداد حمید رضا احمدی و هادی فرنود هستند...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads