• 9 سال پیش

  • 187

  • 01:46

دوست یا دشمن

شنوتو
1
1
0

دوست یا دشمن

شنوتو
  • 01:46

  • 187

  • 9 سال پیش

توضیحات
دوست یا دشمن قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند. لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند. لک لک ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها. قورباغه ها دچار اختلاف دیدگاه شدند، عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عده ای دیگر خواهان باز گش مارها شدند. مارها باز گشتند و همپای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها کردند. حالا دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا می آیند. تنــــــــــها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است: اینکه نمیدانند توسط دوستـــــان شان خورده شوند یا دشمـــــنانشان...! (استاد منوچهر احترامی)

shenoto-ads
shenoto-ads