• 9 سال پیش

  • 109

  • 06:05

باید ها و نباید های جلسهkick-off در پروژه

شنوتو
40
توضیحات
در این پادکست علی واحدی دیز در ادامه پادکست قبلی تحت عنوان Kick-off Meeting یا جلسه آغاز عملیات پروژه، به ذکر بایدها و نبایدهای این جلسه بسیار مهم در پروژه ها می پردازد. توجه به اجزای بایدهای گفته شده و پرهیز از نبایدها موجب افزایش اثربخشی این جلسات می گردد. منبع : وب سایت http://www.alivahedidiz.com

با صدای
علی واحدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads