• 8 سال پیش

  • 110

  • 03:34

نگرانی چرا؟؟

شنوتو
1
1
0

نگرانی چرا؟؟

شنوتو
  • 03:34

  • 110

  • 8 سال پیش

توضیحات
همه ما روزهایی را تجربه کرده ایم که بخاطر اتفاقاتی که قرار است در روزهای آینده ، مثلا فردا بیافتد احساساتی از قبیل ناراحتی ، نگرانی ، استرس و حتی ترس داشته ایم . حسی با تمام تمهیداتی که برای روز مزبور اندیشیده ایم اما یک لحظه رهایمان نمی کند. در اینجا قصد داریم تا 8 روش معمول برای از بین بردن یا فراموش نمودن این حس را معرفی کنیم .

با صدای
نرگس سوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads