• 8 سال پیش

  • 77

  • 05:51

آیا شما هم یک نابغه اید؟

شنوتو
0
0
0

آیا شما هم یک نابغه اید؟

شنوتو
  • 05:51

  • 77

  • 8 سال پیش

توضیحات
سال ها مطالعه و بررسی نشان داده که نوابغ دارای سه ویژگی منحصر به فرد می باشند که عبارتند از: 1- توانایی بالا در تمرکز کردن 2- مهارت شگفت انگیز در حل مسئله 3- پذیرش عقاید متفاوت

با صدای
روح الله طالبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads