• 7 سال پیش

  • 20

  • 06:36
کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

شنوتو
57
کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است
57
0

کسب‌وکار شراکتی مانند ازدواج است

شنوتو
  • 06:36

  • 20

  • 7 سال پیش

توضیحات
ما قبل از ازدواج زمان کافی برای شناخت همسر آینده‌مان صرف می‌کنیم و سعی می‌کنیم تمام مسائل را روشن و واضح مطرح کنیم تا نکته‌ای نگفته باقی نماند. در کسب‌وکارهایی که به صورت شراکتی اداره می‌شوند نیز شناختن شخصیت کسب‌وکاری شریک آینده پیش از شروع کسب‌وکار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادامه به بیان راهکارهای شراکت صحیح می پردازیم. با ما همراه شوید.

با صدای
امیر حسین مددی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads