• 9 سال پیش

  • 58

  • 08:04

ارتباطات تلفنی

info sehat
6
6
0

ارتباطات تلفنی

info sehat
  • 08:04

  • 58

  • 9 سال پیش

توضیحات
تلفن مثل یک شمشیر دولبه است ، هم به نفع ما و هم به ضرر ما .....

با صدای
دکتر کامران صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads