• 9 سال پیش

  • 82

  • 14:18

عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)

info sehat
5
5
0

عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)

info sehat
  • 14:18

  • 82

  • 9 سال پیش

توضیحات
عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)

با صدای
دکتر کامران صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads