• 8 سال پیش

  • 60

  • 08:02

مذاکره

info sehat
2
2
0

مذاکره

info sehat
  • 08:02

  • 60

  • 8 سال پیش

توضیحات
آیا شما هم معتقید که در جهان امروزی اصول و رموز مذاکره با دیگران در پیشرفت ما تاثیر گذار است ؟ شاید این پادکست موار دبیشتری را برای شما مشخص کنه

با صدای
دکتر کامران صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads