• 8 سال پیش

  • 164

  • 06:47

خود انگیزشی

info sehat
3
3
0

خود انگیزشی

info sehat
  • 06:47

  • 164

  • 8 سال پیش

توضیحات
خود انگیزی در کسب و کار امروز و تاثیر آن در سازمانها به ویژه در هنگام استخدام . بررسی قوانین طلایی خود انگیزشی

با صدای
دکتر کامران صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads