• 1 سال پیش

  • 33

  • 02:45

رادیو شهرک سلامت اصفهان - انواع روش های درمان گردن درد - دکتر امیرمویدنیا

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - انواع روش های درمان گردن درد - دکتر امیرمویدنیا

شهرک سلامت اصفهان
  • 02:45

  • 33

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads