• 2 سال پیش

  • 18

  • 02:20

رادیو شهرک سلامت اصفهان - ارزیابی سونوگرافیک ذخیره تخمدان - دکتر پویا اکبری- مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - ارزیابی سونوگرافیک ذخیره تخمدان - دکتر پویا اکبری- مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان رسا

شهرک سلامت اصفهان
  • 02:20

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads