• 1 سال پیش

  • 9

  • 02:16

رادیو شهرک سلامت اصفهان - مقاومت میکروبی- دکتر مهین میخک-آزمایشگاه ملل

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - مقاومت میکروبی- دکتر مهین میخک-آزمایشگاه ملل

شهرک سلامت اصفهان
  • 02:16

  • 9

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads