• 2 سال پیش

  • 111

  • 13:34

شریعتی در این کتاب از زبان فرزندان روشنفکر خانواده های مذهبی نقد های صریح در مورد پدر و مادرانی دارند که دینشان‌ را به صورت موروثی انتخاب کرده اند - نقدهای صریح در مورد والدینی که دینشان موروثی است

روشنفکری
0
0
0

شریعتی در این کتاب از زبان فرزندان روشنفکر خانواده های مذهبی نقد های صریح در مورد پدر و مادرانی دارند که دینشان‌ را به صورت موروثی انتخاب کرده اند - نقدهای صریح در مورد والدینی که دینشان موروثی است

روشنفکری
  • 13:34

  • 111

  • 2 سال پیش

توضیحات
من آمده ام به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بی دین - نه تنها بی دین و بیگانه با دین شما بلکه بیزار از دین و عقده دار نسبت به مذهب و فراری، که به هر مکتبی و به هر فلسفه دیگری متوسل می شود و پناه می برد از ترس مذهب شما ۔ به نمایندگی از اینها به شما که مسؤول مذهب و ایمان خودتان و خانواده خودتان و جامعه خودتان هستید بگویم : برای چه طبقه من از شما بیزار شده از شما بیگانه شده و شما با او بیگانه هستید و نمی توانید با هم یک کلمه سخن بگویید به پدرها بگویم که فرزند شما نه به عنوان یک فساد اخلاقی ، بلکه با دلایل و علل فکری و اعتقادی ، از شما فرار کرده و با شما بیگانه است

با صدای
محمد اقبالی
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads