• 2 سال پیش

  • 81

  • 05:42

هنر بی خبر زیستن - دنیای مجازی، دنیای مقایسه و سرخوردگی

روشنفکری
0
0
0

هنر بی خبر زیستن - دنیای مجازی، دنیای مقایسه و سرخوردگی

روشنفکری
  • 05:42

  • 81

  • 2 سال پیش

توضیحات
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به شکل یک سلاح مخرب تبدیل شود که مستقیما سلامت ذهنی ما را نشانه گرفته است . باید خودمان را از این مسیر خارج چیزی که لازم میبینم در اینجا یادآوری کنم ، این است که محدود کردن اخبار ، نوعی قربانی کردن خود نیست . پاداش شما ، وقت آزاد بیشتر و ذهن شاداب تر برای مسائل مهمتر و چیزهاییست که شما را بیشتر خوشحال می کنند .

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads