• 8 سال پیش

  • 304

  • 01:35
دکتر درگی-بازاریابی چریکی(قسمت سیزدهم)

دکتر درگی-بازاریابی چریکی(قسمت سیزدهم)

رادیو صدای بازاریابی
3
دکتر درگی-بازاریابی چریکی(قسمت سیزدهم)
3
0

دکتر درگی-بازاریابی چریکی(قسمت سیزدهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 01:35

  • 304

  • 8 سال پیش

توضیحات
شما رو به شنیدن قسمت سیزدهم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان بازاریابی چریکی دعوت میکنم

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads