• 9 سال پیش

  • 596

  • 01:37

دکتر درگی-شاید قله در یک قدمی تو باشد(قسمت دوازدهم)

رادیو صدای بازاریابی
27
27
0

دکتر درگی-شاید قله در یک قدمی تو باشد(قسمت دوازدهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 01:37

  • 596

  • 9 سال پیش

توضیحات
به قسمت دوازدهم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان شاید قله در یک قدمی تو باشد خوش آمدید

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads