• 9 سال پیش

  • 709

  • 03:03

دکتر درگی-خرَد(قسمت دهم)

رادیو صدای بازاریابی
2
2
0

دکتر درگی-خرَد(قسمت دهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 03:03

  • 709

  • 9 سال پیش

توضیحات
قسمت دهم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان خرَد

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads