• 9 سال پیش

  • 716

  • 01:57

دکتر درگی-نقش تاثیرگذاران(قسمت ششم)

رادیو صدای بازاریابی
2
2
0

دکتر درگی-نقش تاثیرگذاران(قسمت ششم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 01:57

  • 716

  • 9 سال پیش

توضیحات
قسمت ششم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با موضوع نقش تاثیرگذاران

shenoto-ads
shenoto-ads