• 9 سال پیش

  • 851

  • 02:39

دکتر درگی-تغییر نگرش و خلاقیت(قسمت سوم)

رادیو صدای بازاریابی
6
6
0

دکتر درگی-تغییر نگرش و خلاقیت(قسمت سوم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:39

  • 851

  • 9 سال پیش

توضیحات
سومین قسمت از مجموعه پادکست های دکتر درگی با موضوع تغییر نگرش و خلاقیت

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads