• 8 سال پیش

  • 313

  • 02:50

دکتر درگی-درماندگی آموخته شده و خوشبینی آموخته شده (قسمت یازدهم)

رادیو صدای بازاریابی
3
3
0

دکتر درگی-درماندگی آموخته شده و خوشبینی آموخته شده (قسمت یازدهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:50

  • 313

  • 8 سال پیش

توضیحات
قسمت یازدهم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان درماندگی آموخته شده و خوشبینی آموخته شده

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads