• 11 ماه پیش

  • 2

  • 41:24
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۳:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر علی هدایتی

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۳:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر علی هدایتی

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۳:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر علی هدایتی
  • 41:24

  • 2

  • 11 ماه پیش

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۳:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر علی هدایتی

SepidarSystem
0

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads