• 1 سال پیش

  • 13

  • 28:56

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶

SepidarSystem
  • 28:56

  • 13

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads