• 1 سال پیش

  • 3

  • 28:56
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶
  • 28:56

  • 3

  • 1 سال پیش

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۶

SepidarSystem
0

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads