• 4 سال پیش

  • 9

  • 20:30

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 79: ماده 38 تامین اجتماعی

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 79: ماده 38 تامین اجتماعی

SepidarSystem
  • 20:30

  • 9

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads