• 3 سال پیش

  • 6

  • 13:57
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۷: معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بخش اول

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۷: معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بخش اول

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۷: معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بخش اول
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۷: معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بخش اول

SepidarSystem
  • 13:57

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads