• 3 سال پیش

  • 11

  • 23:04

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 132: ماده 50 قانون تامین اجتماعی (اجرائیات)

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 132: ماده 50 قانون تامین اجتماعی (اجرائیات)

SepidarSystem
  • 23:04

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads