• 1 سال پیش

  • 2

  • 24:35
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 144: استاندارد حسابداری شماره ۸

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 144: استاندارد حسابداری شماره ۸

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 144: استاندارد حسابداری شماره ۸
  • 24:35

  • 2

  • 1 سال پیش

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت 144: استاندارد حسابداری شماره ۸

SepidarSystem
0

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads