• 1 سال پیش

  • 4

  • 36:54
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۵: استاندارد حسابداری شماره ۱۱

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۵: استاندارد حسابداری شماره ۱۱

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۵: استاندارد حسابداری شماره ۱۱
  • 36:54

  • 4

  • 1 سال پیش

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۵: استاندارد حسابداری شماره ۱۱

SepidarSystem
0

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads