• 2 سال پیش

  • 7

  • 33:58

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۷: تاثیر سواد مالی بر موفقیت کسب و کار-بخش اول

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۴۷: تاثیر سواد مالی بر موفقیت کسب و کار-بخش اول

SepidarSystem
  • 33:58

  • 7

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads