• 2 سال پیش

  • 7

  • 22:04
The Lean Startup - Complete - 02-Define

The Lean Startup - Complete - 02-Define

حسام داودی
0
The Lean Startup - Complete - 02-Define
  • 22:04

  • 7

  • 2 سال پیش

The Lean Startup - Complete - 02-Define

حسام داودی
0

توضیحات
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.

با صدای
Eric Ries
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads