• 3 سال پیش

  • 11

  • 22:04

The Lean Startup - Complete - 02-Define

حسام داودی
0
0
0

The Lean Startup - Complete - 02-Define

حسام داودی
  • 22:04

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.

با صدای
Eric Ries
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads