ترجمه شده

بیژن بیژنه
100
میانگین پخش
2.0K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

ترجمه شده

بیژن بیژنه
100
میانگین پخش
2.0K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

پادکست ترجمه شده | در بیستمین قسمت از پادکست ترجمه شده به رشد بعد از تولد و به دوران نوباوگی و نوپایی و دوسال اول زندگی می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Transla...

پادکست ترجمه شده | 

45:51
 • 39

 • 4 ماه پیش
45:51
پادکست ترجمه شده | در نوزدهمین قسمت از پادکست ترجمه شده به رشد بعد از تولد و به دوران نوباوگی و نوپایی و دوسال اول زندگی می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Transl...

پادکست ترجمه شده | 

37:07
 • 26

 • 5 ماه پیش
37:07
پادکست ترجمه شده | در هجدهم قسمت از پادکست ترجمه شده به رشد بعد از تولد و به دوران نوباوگی و نوپایی و دوسال اول زندگی می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translate...

پادکست ترجمه شده | 

25:41
 • 39

 • 5 ماه پیش
25:41
پادکست ترجمه شده |  در هفدهمین قسمت از پادکست ترجمه شده به رشد بعد از تولد و به دوران نوباوگی و نوپایی و دوسال اول زندگی می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Transl...

پادکست ترجمه شده |  

<...
28:20
 • 45

 • 5 ماه پیش
28:20
پادکست ترجمه شده- در شانزدهم قسمت از پادکست ترجمه شده به مبانی رشد پیش از تولد و شکل گیری جنین می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

پادکست ترجمه شده- 

...

33:28
 • 52

 • 5 ماه پیش
33:28
پادکست ترجمه شده- در پانزدهم قسمت از پادکست ترجمه شده به نظریه های بازی و تقلید و نظریه آقای بوهلر می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

پادکست ترجمه شده-

در پا...

32:36
 • 55

 • 6 ماه پیش
32:36
پادکست ترجمه شده | در چهاردهم قسمت از پادکست ترجمه شده به نظریه های هاینز ورنر می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

پادکست ترجمه شده |

20:52
 • 84

 • 6 ماه پیش
20:52
پادکست ترجمه شده- در سیزدهمین قسمت از پادکست ترجمه شده به نظریه های آرنولد گزل می پردازیم. شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید. ...

پادکست ترجمه شده-

در سی...

20:17
 • 102

 • 6 ماه پیش
20:17
پادکست ترجمه شده- در این قسمت باز هم نظریه های شناختی ژان پیاژه را بررسی می کنیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

پادکست ترجمه شده-

در ای...

27:46
 • 91

 • 6 ماه پیش
27:46
پادکست ترجمه شده- در این قسمت به ادامه بررسی نظریه پیاژه می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

پادکست ترجمه شده-

در ا...

44:25
 • 80

 • 6 ماه پیش
44:25
ترجمه شده-در این قسمت از پادکست ترجمه شده به سراغ آقای ژان پیاژه می رویم و نظریات وی را در مورد روانشناسی رشد بررسی می کنیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حامی ما شوید....

ترجمه شده-

در این قسمت از پادکست ترجمه شد...

32:46
 • 85

 • 6 ماه پیش
32:46
ترحمه شده- در نهمین قسمت از روانشناسی رشد هستیم و به بررسی نظریه های روانکاوی می پردازیم و در این قسمت به سراغ نظریه های رنه اشپیتز و ملانی کلانین و هانز هارتمن رفتیم. و در قسمت بعدی هم نظریه های پیاژ...

ترحمه شده-

در نهمین قسم...

35:11
 • 79

 • 6 ماه پیش
35:11
ترجمه شده- این قسمت از ترجمه شده به ادامه نظریه های روانکاوی در مورد رشد اختصاص داره و به نظریه های دختر زیگموند فروید یعنی آنا فروید می پردازیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Tra...

ترجمه شده-

این قسمت از ...

32:18
 • 72

 • 6 ماه پیش
32:18
ترجمه شده- در هفتیم قسمت از روانشناسی رشد به نظریات آقای اریک اریکسون می پردازیم و مراحل هشت گانه ی رشد وی را بصورت مفصل بررسی می کنیم.شما می توانید از طریق این لینک https://hamibash.com/Translated حا...

ترجمه شده-

در هفتیم قسم...

47:53
 • 134

 • 6 ماه پیش
47:53
پادکست ترجمه شده- در ششمین قسمت روانشناسی رشد هستیم و به ادامه نظریه های فروید در رشد کودک می پردازیمدر این قسمت پنج مرحله روانی جنسی رشد از دیدگاه فروید را بررسی می کنیم.۱-مرحله دهانی۲-مرحله مقعدی۳-م...

پادکست ترجمه شده-

در شش...

33:23
 • 94

 • 6 ماه پیش
33:23
ترجمه شده- در پنجمین قسمت از پادکست ترجمه شده به ادامه مباحث روانشناسی رشد می پردازیمدر این قسمت به سراغ زیگموند فروید و در مورد مکتب روانکاوی و نظریه هایش رفتیمفروید دونظام ساختاری را مطرح می کند۱- ه...

ترجمه شده-

در پنجمین قس...

30:09
 • 94

 • 6 ماه پیش
30:09
ترجمه شده در این قسمت از پادکست ترجمه شده به ادامه مبحث روانشناسی رشد می پردازیم. در مورد کردارشناسی و نظریه پردازانش و همچنین نظریه ی اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و بعد از اون به سراغ جان دیویی و سپس به ن...

ترجمه شده

در این قسمت ا...

33:35
 • 123

 • 6 ماه پیش
33:35
ترجمه شدهدر سومین قسمت روانشناسی رشد به ادامه تاریخچه این حوزه می پرازیم در قسمت قبل از جان لاک شروع کردیم تا جان واتسون و در این قسمت در مورد آلبرت بندورات و نظریاتش صحبت می کنیم و سپس به ژان پیاژه و...

ترجمه شده

در سومین قسمت روانشناسی رشد به ...

33:53
 • 152

 • 6 ماه پیش
33:53
ترجمه شده در این قسمت به ادامه مبحث روانشناسی رشد می پردازیممختصری تاریخچه روانشاسی رشد و نظریه پردازان مهم آغازین مثل جان لاک، ژان ژاک روسو، فروید، اریگسون و گزل اشاره خواهیم کرد.شما می توانید از طری...

ترجمه شده

در این قسمت ب...

36:35
 • 157

 • 6 ماه پیش
36:35
ترجمه شده در نخستین قسمت ترجمه شده می پردازیم به روانشناسی رشدتعرف مختصری از روانشناسی رشد می کنیمچندین اصطلاح را تعریف می کنیمموضوعات اساسی روانشناسی رشد را مطرح می کنیمهمچنین مفهموم مرحله را بیان م...

ترجمه شده

در نخستین قس...

33:03
 • 388

 • 6 ماه پیش
33:03
shenoto-ads
shenoto-ads