ترک سیگار

ترک سیگار نوا
18.4K
میانگین پخش
18.4K
تعداد پخش
24
دنبال کننده

ترک سیگار

ترک سیگار نوا
18.4K
میانگین پخش
18.4K
تعداد پخش
24
دنبال کننده

پادکست ترک سیگار به روش رفتار درمانی شناختی (Cognitive Behavior Therapy) پای صحبت های مهرداد تربتی، با سابقه ترک پس از 22 سال مصرف سیگار و اعتیاد به آن در درجات شدید به رغم تبلیغات دروغین گسترده در ...
پادکست ترک سیگار به روش رفتار درمانی شناختی (Cogni...
01:08:12
  • 18.4K

  • 3 سال پیش
01:08:12
shenoto-ads
shenoto-ads