تقویت حافظه

مرضیه نگهداری
102
میانگین پخش
102
تعداد پخش
7
دنبال کننده

تقویت حافظه

مرضیه نگهداری
102
میانگین پخش
102
تعداد پخش
7
دنبال کننده

  • 102

  • 2 سال پیش
مغز و حافظه خود را بشناسیم و با آن زندگی خود را دگرگون کنیم
مغز و حافظه خود را بشناسیم و با آن زندگی خود را دگ...
04:37
  • 102

  • 2 سال پیش
04:37
shenoto-ads
shenoto-ads