تقویت حافظه

مرضیه نگهداری
144
میانگین پخش
144
تعداد پخش
7
دنبال کننده

تقویت حافظه

مرضیه نگهداری
144
میانگین پخش
144
تعداد پخش
7
دنبال کننده

  • 144

  • 3 سال پیش
مغز و حافظه خود را بشناسیم و با آن زندگی خود را دگرگون کنیم...
مغز و حافظه خود را بشناسیم و با آن زندگی خود را دگ...
04:37
  • 144

  • 3 سال پیش
04:37
shenoto-ads
shenoto-ads