شهریار مرزبان

شهریار مرزبان
178
میانگین پخش
2.8K
تعداد پخش
20
دنبال کننده

شهریار مرزبان

شهریار مرزبان
178
میانگین پخش
2.8K
تعداد پخش
20
دنبال کننده

بحران، یا فرصت! انتخاب با خود شماست! کاری از دکتر شهریار مرزبان گوینده: مریم منفرد ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com سلام دوستان با توجه به مشکلات اخیر در کشورمون، خ...
بحران، یا فرصت! انتخاب با خود شماست! کاری از دکتر...
06:18
 • 78

 • 4 سال پیش
06:18
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی گوینده: زینب السادات حسینی تهیه و گرداوری: گروه آموزشی علم ما ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com آیا دوست دار...
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی ...
08:11
 • 36

 • 4 سال پیش
08:11
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی گوینده: زینب السادات حسینی تهیه و گرداوری: گروه آموزشی علم ما ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com آیا دوست دار...
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی ...
06:57
 • 49

 • 4 سال پیش
06:57
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی گوینده: زینب السادات حسینی تهیه و گرداوری: گروه آموزشی علم ما ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com آیا دوست دار...
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی ...
06:35
 • 50

 • 4 سال پیش
06:35
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی گوینده: زینب السادات حسینی تهیه و گرداوری: گروه آموزشی علم ما ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com آیا دوست دار...
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی ...
06:52
 • 63

 • 4 سال پیش
06:52
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی گوینده: زینب السادات حسینی تهیه و گرداوری: گروه آموزشی علم ما ارایه شده در گروه آموزشی علم ما به آدرس اینترنتی www.ELMEMA.com آیا دوست دار...
پنجاه روش عالی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی ...
07:08
 • 99

 • 4 سال پیش
07:08
چک لیستی برای خودشناسی بهتر روشی برای خودشناسی بهتر کاری از دکتر شهریار مرزبان گوینده: زینب السادات حسینی معمولا ما انسان ها عادات رفتاری منفی خودمون رو نمی بینیم یا زیاد جدی شون نمیگیریم… ...
چک لیستی برای خودشناسی بهتر روشی برای خودشناسی به...
07:07
 • 239

 • 4 سال پیش
07:07
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
05:57
 • 126

 • 4 سال پیش
05:57
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
05:52
 • 164

 • 4 سال پیش
05:52
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
06:00
 • 132

 • 4 سال پیش
06:00
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
07:23
 • 175

 • 4 سال پیش
07:23
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
22:18
 • 202

 • 4 سال پیش
22:18
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
13:05
 • 529

 • 4 سال پیش
13:05
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاه بپردازیم. من براتون بخش هایی را انتخاب کردم که هر کدام از بخش های کوتاه این فایل از چندین کتاب چند صد صفحه ای انتخاب کردم، و سعی کردم بص...
در این مجموعه فایل می خواهیم به برنامه ریزی مجدد ض...
09:11
 • 275

 • 4 سال پیش
09:11
در این آلبوم فایل های خودشناسی را بارگزاری می کنم فایل اول: آیا سرمون شلوغه؟ _ واقعا فکر می کنید سرتون شلوغه؟ پس این فایل رو گوش کنید! فایل دوم: چالش 10 ساله ی خودم - یک چالش برای بهتر شدن زندگی...
در این آلبوم فایل های خودشناسی را بارگزاری می کنم ...
06:39
 • 400

 • 4 سال پیش
06:39
در این آلبوم فایل های خودشناسی را بارگزاری می کنم فایل اول: آیا سرمون شلوغه؟ _ واقعا فکر می کنید سرتون شلوغه؟ پس این فایل رو گوش کنید! فایل دوم: چالش 10 ساله ی خودم - یک چالش برای بهتر شدن زندگی...
در این آلبوم فایل های خودشناسی را بارگزاری می کنم ...
04:00
 • 218

 • 4 سال پیش
04:00
shenoto-ads
shenoto-ads