آموزش کسب وکار با رضا اهوازی

رضا اهوازی
46
میانگین پخش
92
تعداد پخش
4
دنبال کننده

آموزش کسب وکار با رضا اهوازی

رضا اهوازی
46
میانگین پخش
92
تعداد پخش
4
دنبال کننده

برنامه چطوری ؟ کسب وکار شخصی داشته باشیم .در این برنامه تلاش میشود جوانان به راه اندازی کسب وکار مستقل علاقه مند شوند . این برنامه پاسخ چطوری های کسب وکار را میدهد ....
برنامه چطوری ؟ کسب وکار شخصی داشته باشیم .در این ب...
09:59
  • 28

  • 3 سال پیش
09:59
برنامه چطوری ؟ کسب وکار شخصی داشته باشیم .در این برنامه تلاش میشود جوانان به راه اندازی کسب وکار مستقل علاقه مند شوند . این برنامه پاسخ چطوری های کسب وکار را میدهد ....
برنامه چطوری ؟ کسب وکار شخصی داشته باشیم .در این ب...
03:37
  • 64

  • 3 سال پیش
03:37
shenoto-ads
shenoto-ads