Radio Brand | رادیو برند

© رادیوبرند
  24
  میانگین پخش
  428
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  Radio Brand | رادیو برند

  © رادیوبرند
  24
  میانگین پخش
  428
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  EP 18 - معرفی آرکتایپ حامی در برندینگ - Caregiver...
  EP 18 - معرفی آرکتایپ حامی در برندینگ - Caregiver
  38:22
  • 57

  • 2 ماه پیش
  38:22
  EP 17 - معرفی آرکتایپ جستجوگر در برندینگ - Explorer...
  EP 17 - معرفی آرکتایپ جستجوگر در برندینگ - Explore...
  31:30
  • 16

  • 4 ماه پیش
  31:30
  EP 16 - معرفی آرکتایپ عاصی در برندسازی - Rebel...
  EP 16 - معرفی آرکتایپ عاصی در برندسازی - Rebel
  30:58
  • 15

  • 6 ماه پیش
  30:58
  EP 15 - معرفی آرکتایپ دانا در برندسازی - Sage...
  EP 15 - معرفی آرکتایپ دانا در برندسازی - Sage
  28:51
  • 20

  • 7 ماه پیش
  28:51
  EP 14 - معرفی آرکتایپ خالق در برندسازی- Creator...
  EP 14 - معرفی آرکتایپ خالق در برندسازی- Creator
  24:31
  • 16

  • 7 ماه پیش
  24:31
  EP 13 - معرفی آرکتایپ عاشق در برندسازی - Lover...
  EP 13 - معرفی آرکتایپ عاشق در برندسازی - Lover
  22:42
  • 15

  • 9 ماه پیش
  22:42
  EP 12 - معرفی آرکتایپ قهرمان در برندسازی - Hero...
  EP 12 - معرفی آرکتایپ قهرمان در برندسازی - Hero
  30:14
  • 12

  • 9 ماه پیش
  30:14
  EP 11 - معرفی آرکتایپ حاکمدر برندسازی - Ruller...
  EP 11 - معرفی آرکتایپ حاکمدر برندسازی - Ruller
  21:40
  • 10

  • 10 ماه پیش
  21:40
  EP 10 - معرفی آرکتایپ درستکار در برندسازی - Innocent...
  EP 10 - معرفی آرکتایپ درستکار در برندسازی - Innoce...
  32:26
  • 16

  • 1 سال پیش
  32:26
  EP 09 - تعریف آرکتایپ برند و معرفی ۱۲ کهن‌الگو در برندسازی...
  EP 09 - تعریف آرکتایپ برند و معرفی ۱۲ کهن‌الگو در ...
  37:22
  • 24

  • 1 سال پیش
  37:22
  EP 08 - شخصیت برند چی هست و چی نیست؟...
  EP 08 - شخصیت برند چی هست و چی نیست؟
  42:36
  • 20

  • 1 سال پیش
  42:36
  EP 07 - چرا و چه زمانی باید ریبرندینگ یا برندسازی مجدد انجام داد؟...
  EP 07 - چرا و چه زمانی باید ریبرندینگ یا برندسازی ...
  43:15
  • 12

  • 1 سال پیش
  43:15
  EP 06 - چالش‌های نفس‌گیر 1402...
  EP 06 - چالش‌های نفس‌گیر 1402
  49:57
  • 15

  • 1 سال پیش
  49:57
  EP 05 - مسیر خلق هویت برند...
  EP 05 - مسیر خلق هویت برند
  01:00:20
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:00:20
  EP 04 - ویژگی‌های الزامی مشاوربرند یا استراتژیست برند خوب...
  EP 04 - ویژگی‌های الزامی مشاوربرند یا استراتژیست ب...
  46:04
  • 28

  • 1 سال پیش
  46:04
  EP 03 - تفاوت برندینگ(برندسازی) و مارکتینگ...
  EP 03 - تفاوت برندینگ(برندسازی) و مارکتینگ
  58:06
  • 29

  • 1 سال پیش
  58:06
  EP 02 - برند چیست؟...
  EP 02 - برند چیست؟
  41:06
  • 53

  • 1 سال پیش
  41:06
  EP 01 - معرفی‌نامه رادیو برند...
  EP 01 - معرفی‌نامه رادیو برند
  08:12
  • 60

  • 1 سال پیش
  08:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads