تجلی قرآن کریم در قیام عاشورا

هیئت قرآن و ولایت
4
میانگین پخش
34
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تجلی قرآن کریم در قیام عاشورا

هیئت قرآن و ولایت
4
میانگین پخش
34
تعداد پخش
0
دنبال کننده

امام حسین علیه‌السلام چگونه به «نفس مطمئنه» رسیدند؟(بر اساس سوره فجر)...

امام حسین علیه‌السلام چگونه به «نفس مطمئنه» رسی...

49:46
 • 9

 • 1 سال پیش
49:46
شروط هشتگانه نماز کامل در سوره معارج(بر اساس سوره معارج)...

شروط هشتگانه نماز کامل در سوره معارج

(بر ...

43:37
 • 2

 • 1 سال پیش
43:37
شروط هشتگانۀ نماز کامل در سوره معارج (بر اساس سوره معارج)...

شروط هشتگانۀ نماز کامل در سوره معارج

(بر...

48:50
 • 2

 • 1 سال پیش
48:50
نماز به شرط انفاق به محرومان نجاتبخش انسان است(بر اساس سوره معارج)...

نماز به شرط انفاق به محرومان نجاتبخش انسان است<...

52:53
 • 2

 • 1 سال پیش
52:53
معیارهای سنگین و معیارهای سبک(بر اساس سوره قارعه)...

معیارهای سنگین و معیارهای سبک

(بر اساس سو...

54:49
 • 3

 • 1 سال پیش
54:49
بدون گذر از امتحان‌های سخت نمی‌توان وارد بهشت شد(بر اساس سوره شمس)...

بدون گذر از امتحان‌های سخت نمی‌توان وارد بهشت ش...

55:12
 • 2

 • 1 سال پیش
55:12
سورۀ انشقاق؛ راه عاشورایی شدن(بر اساس سوره انشقاق)...

سورۀ انشقاق؛ راه عاشورایی شدن

(بر اساس سو...

48:32
 • 6

 • 1 سال پیش
48:32
تکاثر در تقابل با فرهنگ عاشورا(بر اساس سوره تکاثر)...

تکاثر در تقابل با فرهنگ عاشورا

(بر اساس ...

49:44
 • 5

 • 1 سال پیش
49:44
کوثر در فرهنگ عاشورا(بر اساس سوره کوثر)...

کوثر در فرهنگ عاشورا

(بر اساس سوره کوثر)<...

38:37
 • 3

 • 1 سال پیش
38:37
shenoto-ads
shenoto-ads