آکادمی آموزشی گلدون گرام

محمد جواد قویدست
5
میانگین پخش
148
تعداد پخش
7
دنبال کننده

آکادمی آموزشی گلدون گرام

محمد جواد قویدست
5
میانگین پخش
148
تعداد پخش
7
دنبال کننده

در این پادکست نکات مرتبط با سموم شیمیایی و مطالب پایان دوره میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ا...

در این پادکست نکات مرتبط با سموم شیمیای...

05:45
 • 2

 • 1 سال پیش
05:45
در این پادکست به نحوه درست کردن ترکیبات دست ساز خانگی برای مبارزه با آفات و بدون استفاده از سموم شیمیایی در گیاهان میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در...

در این پادکست به نحوه درست کردن ترکیبات دست ...

05:19
 • 6

 • 1 سال پیش
05:19
در این پادکست به نحوه مبارزه با آفات و بیماریها بدون استفاده از سموم در گیاهان میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلای...

در این پادکست به نحوه مبارزه با آفات...

08:23
 • 2

 • 1 سال پیش
08:23
 • 0

 • 1 سال پیش
در این پادکست به معرفی برخی حششرات مفید برای گیاهان زینتی و آپارتمانی میپردازم این دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره...

در این پادکست به معرفی برخی حششرات مفید برای گ...

13:25
 • 0

 • 1 سال پیش
13:25
در این پادکست به بیان بیماریهای مرتبط با کاکتوسها و ساکولنتها میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانا...

در این پادکست به بیان بیماریهای مرتبط با کاکتوس...

14:28
 • 1

 • 1 سال پیش
14:28
در این پادکست به بیان نکات کلی در نگهداری کاکتوس و ساکولنت ها میپردازم میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره و...

در این پادکست به بیان نکات کلی در نگهداری کاکتو...

08:35
 • 0

 • 1 سال پیش
08:35
در این پادکست به انواع و اقسام روشهای تکثیر گیاهان آپارتمانی میپردازم این دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانا...

در این پادکست به انواع و اقسام روشهای تکثیر گی...

25:33
 • 0

 • 1 سال پیش
25:33
در این پادکست به نحوه تعویض اصولی خاک و گلدان پرداختماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر...

در این پادکست به نحوه تعویض اصولی خاک و گلدان پ...

08:22
 • 2

 • 1 سال پیش
08:22
در این پادکست توضیح میدم قیم گذاری یعنی چه و برای قیم گذاری چه باید انجام بدیماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وا...

در این پادکست توضیح میدم قیم گذاری یعنی چه و بر...

06:30
 • 1

 • 1 سال پیش
06:30
در این پادکست به ضرورت و نحوه جوان سازی گیاهان میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس ز...

در این پادکست به ضرورت و نحوه جوان سازی گیاهان ...

03:47
 • 3

 • 1 سال پیش
03:47
در این پادکست به نحوه هرس گیاهان آپارتمانی میپردازیماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر ...

در این پادکست به نحوه هرس گیاهان آپارتمانی میپر...

05:04
 • 1

 • 1 سال پیش
05:04
در این پادکست نحوه تعویض خاک گلدان را توضیح میدماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شوید...

در این پادکست نحوه تعویض خاک گلدان را توضیح مید...

08:22
 • 2

 • 1 سال پیش
08:22
در این پادکست به شما میگم چه خاکی برای گیاهانتون مناسبه## نکته مهم به هیچ وجه از کود دامی برای گلدان استفاده نکنید کود دامی برای باغچه مناسبه و در پادکست هم منظور استفاده کود برای باغچه هست نه گلدان...

در این پادکست به شما میگم چه خاکی برای گیاهان...

19:47
 • 4

 • 1 سال پیش
19:47
در این پادکست به مبحث کود دهی در گیاهان میپردازیماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیست جهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر ش...

در این پادکست به مبحث کود دهی در گیاهان میپردا...

14:21
 • 3

 • 1 سال پیش
14:21
در این پادکست به مقوله کمبود عناصر در گلها میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیست جهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر ...

در این پادکست به مقوله کمبود عناصر در گلها میپر...

02:24
 • 1

 • 1 سال پیش
02:24
در این پادکست با نحوه تامین رطوبت برای گیاهان خود در منزل آشنا میشیناین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیست جهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ...

در این پادکست با نحوه تامین رطوبت برای گیاهان خ...

12:45
 • 1

 • 1 سال پیش
12:45
در این پادکست نحوه اصولی تعویض گلدان را یاد میگیریداین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیست جهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر...

در این پادکست نحوه اصولی تعویض گلدان را یاد می...

20:08
 • 2

 • 1 سال پیش
20:08
در این پادکست با برخی کودهای دست ساز خانگی آشنا میشویداین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زی...

در این پادکست با برخی کودهای دست ساز خانگی آشنا...

05:01
 • 1

 • 1 سال پیش
05:01
در این پادکست راه حل هایی را برای پاک کردن لکه روی گیاهان به شما میگماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ...

در این پادکست راه حل هایی را برای پاک کردن لکه ...

04:30
 • 0

 • 1 سال پیش
04:30
در این پادکست به علائم پرنوری در گیاهان میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنید.استفاده بدون پرداخت بهای دوره در شنوتو شرعا جایز نیستجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شوید...

در این پادکست به علائم پرنوری در گیاهان میپرداز...

03:03
 • 1

 • 1 سال پیش
03:03
در این پادکست به علائم کم نوری در گیاهان میپردازماین دوره را به دوستان خود نیز معرفی کنیدجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://eitaa.com/joinchat/935919853C572ba9fc26...

در این پادکست به علائم کم نوری در گیاهان میپردا...

03:16
 • 1

 • 1 سال پیش
03:16
در این پادکست نکات دیگری در مورد نور مورد نیاز گیاهان یاد خواهید گرفتجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://eitaa.com/joinchat/935919853C572ba9fc26...

در این پادکست نکات دیگری در مورد نور مورد نیاز ...

11:23
 • 1

 • 1 سال پیش
11:23
در این پادکست به مبحث نور در گیاهان زینتی و آپارتمانی پرداختمجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://eitaa.com/joinchat/935919853C572ba9fc26...

در این پادکست به مبحث نور در گیاهان زینتی و آپا...

05:45
 • 0

 • 1 سال پیش
05:45
دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسمت 5آشنایی با زمان و مقدار آب دهی در گیاهانآشنایی با علائم آبیاری کم و زیاد گیاهانآشنایی با نکات تکمیلی در مورد آبیاری گیاهانجهت دریافت اسلایدهای دوره وار...

دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسم...

19:20
 • 1

 • 1 سال پیش
19:20
دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسمت 4آشنایی با گیاهان گلدارآشنایی با گیاهان مقاومآشنایی با گیاهان آلودهآشنایی با گیاهان فضای بازجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدh...

دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسم...

08:09
 • 2

 • 1 سال پیش
08:09
در این فایل صوتی با گیاه یوکا آشنا میشین و صفر تاصد نگهداری و بیماری اون را یاد میگیریدلطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و قبلا امداد گل بود...

در این فایل صوتی با گیاه یوکا آشنا میشین و صفر ...

09:14
 • 12

 • 1 سال پیش
09:14
در این پادکست صوتی نحوه نگهداری کاج مطبق رو همراه با مقابله با بیماریهای مرتبط را براتون توضیح دادملطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و قبلا امداد گل بود...

در این پادکست صوتی نحوه نگهداری کاج مطبق رو همر...

06:56
 • 19

 • 1 سال پیش
06:56
 • 13

 • 1 سال پیش
سلام به شما خوبان در این پادکست یاد میگیریم میوه ارگانیک چیه؟ چه علامتی داره که موقع خرید حواسمون باشه و ...لطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و قبلا امداد گل بود...

سلام به شما خوبان در این پادکست یاد میگیریم میو...

12:45
 • 13

 • 1 سال پیش
12:45
سلام در این پادکست به شما عزیزان عرض میکنم که چطور باید باغچه خودتون رو برای کاشت بهاره آماده کنید تا بیشترین میزان سبزینگی را در فصل رویش داشته باشیدلطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ...

سلام در این پادکست به شما عزیزان عرض میکنم که چ...

05:31
 • 8

 • 1 سال پیش
05:31
 • 4

 • 1 سال پیش
سلام در این پادکست به معرفی یکی از آفت های رایج در گیاهان زینتی و آپارتمانی و راه مبارزه با اون پرداختملطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و قبلا امداد گل بود...

سلام در این پادکست به معرفی یکی از آفت های رایج...

07:43
 • 4

 • 1 سال پیش
07:43
سلام شما در این پادکست اصول اصلی آب دهی به گیاهان زینتی و آپارتمانی را یادمیگیرید و از دست نسخه های متعدد در این زمینه راحت میشیدلطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و...

سلام شما در این پادکست اصول اصلی آب دهی به گیاه...

06:15
 • 12

 • 1 سال پیش
06:15
سلام در این پادکست این موضوع رو توضیح میدم که خزان درختان چه دلیلی داره و ما باید در هر مورد چکار کنیم؟لطفا نظرومعرفی ما به دوستانتون فراموش نشهضمنا پیج ما goldoon_gram هست و قبلا امداد گل بود...


سلام در این پادکست این موضوع رو توضی...

05:56
 • 11

 • 1 سال پیش
05:56
دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی( قسمت 2)در این پادکست توضیح دادم چه گیاهانی مناسب خانه و محل کار هستندجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://eitaa.com/joinchat/9...

دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی( قس...

15:57
 • 0

 • 1 سال پیش
15:57
دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسمت 1در این پادکست به این میپردازم که چه گیاهانی راباید خرید و نزدیک چه گیاهانی نباید شدجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://e...

دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی قسم...

08:02
 • 1

 • 1 سال پیش
08:02
 • 4

 • 1 سال پیش
دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی( مقدمه)در این پادکست به این مطلب میپردازم که چرا باید در منزل گیاه نگهداری کنیمجهت دریافت اسلایدهای دوره وارد کانال ایتا به آدرس زیر شویدhttps://eitaa.com/j...

دوره تخصصی نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی( مق...

05:58
 • 4

 • 1 سال پیش
05:58
در این پادکست به نحوه کود دهی به گیاهان میپردازم...

در این پادکست به نحوه کود دهی به گیاهان میپرداز...

07:07
 • 26

 • 2 سال پیش
07:07
shenoto-ads
shenoto-ads