انرژی مدیا

انرژی مدیا
34
میانگین پخش
166
تعداد پخش
6
دنبال کننده

انرژی مدیا

انرژی مدیا
34
میانگین پخش
166
تعداد پخش
6
دنبال کننده

انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است که زیر نظر انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت می‌کند.در این پرونده به معرفی انرژی خورشیدی، مزایا و معایب آن می پردازیم.
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است...
13:02
  • 52

  • 2 سال پیش
13:02
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است که زیر نظر انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت می‌کند.در این پرونده به معرفی انرژی هسته‌ای، مزایا و معایب آن می پردازیم.
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است...
19:09
  • 19

  • 2 سال پیش
19:09
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است که زیر نظر انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت می‌کند.در این پرونده به معرفی انرژی بایومس، مزایا و معایب آن می پردازیم.
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است...
12:14
  • 38

  • 2 سال پیش
12:14
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است که زیر نظر انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت می‌کند.در این پرونده به معرفی انرژی بادی، مزایا و معایب آن می پردازیم.
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است...
22:43
  • 29

  • 2 سال پیش
22:43
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است که زیر نظر انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت می‌کند.در این پرونده به معرفی انرژی زمین گرمایی، مزایا و معایب آن می پردازیم.
انرژی مدیا نخستین رسانه دانشجویی در حوزه انرژی است...
17:40
  • 28

  • 2 سال پیش
17:40
shenoto-ads
shenoto-ads