مکتب آتن/ The School of Athens

Sara the Chemist
3.7K
میانگین پخش
14.7K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

مکتب آتن/ The School of Athens

Sara the Chemist
3.7K
میانگین پخش
14.7K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

هوش مصنوعی عصای دست یا قاتل جان؟ سوالی که ذهن بشر را به خود مشغول کرده.. یا ساخته دست انسان توان نابودکردن سازنده اش را دارد. چه چیزی سبب این همه قدرت میشود؟؟ منبع قدرت دیگری...

هوش مصنوعی ...

43:09
  • 3.1K

  • 1 ماه پیش
43:09
گرسنگی درد غیر قابل ببخش که در عصر های مختلف بر مردمان تحمیل شده رمان خوشه های خشم از این جنایت پرده برداری میکند از بین بردن غذا در حالی که عده ای گرسنه اند کاری انسانیست؟ انقلاب صنعتی...

گرسنگی درد غیر قابل ببخش که در عصر های مختلف بر...

32:23
  • 5.1K

  • 3 ماه پیش
32:23
گرسنگی درد غیر قابل ببخش که در عصر های مختلف بر مردمان تحمیل شده رمان خوشه های خشم از این جنایت پرده برداری میکند از بین بردن غذا در حالی که عده ای گرسنه اند کاری انسانیست؟ انقلاب صنعتی...

گرسنگی درد غیر قابل ببخش که در عصر های مختلف بر...

23:55
  • 2.7K

  • 3 ماه پیش
23:55
کشاوری مبدا همه چیز داد و ستد، پول، بازار، دولت ها، خط، ارتش ها و دین مذهب خاستگاه همه آنها کشاورزی است.دلیل پیشرفت انگلستان چیه؟؟؟ برای این که بدونی کشاورزی موجب به وجود آمدن رکن های م...

کشاوری مبدا همه چیز 


داد ...

41:42
  • 3.8K

  • 3 ماه پیش
41:42
shenoto-ads
shenoto-ads