کتاب خوب

علی اکبر مشایخ
89
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

کتاب خوب

علی اکبر مشایخ
89
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

دراین پادکست خلاصه کتاب هوش هیجانی، ده مقاله از هاروارد بیزینس ری ویو که بایدخواند ،نشرهنوز ، پیشکش شده است...

دراین پادکست خلاصه کتاب هوش هیجانی، ده مقاله ا...

01:01:36
 • 13

 • 1 سال پیش
01:01:36
 • 598

 • 3 سال پیش
در این فایل خلاصه کتاب خرده ها اثر جیمز کلیر پیشکش گردیده است...
در این فایل خلاصه کتاب خرده ها اثر جیمز کلیر پیشک...
23:33
 • 598

 • 3 سال پیش
23:33
معماری انتخاب چه معماری خوب ، چه معماری بد، گریزناپذیر، فراگیر و بر تصمیم افراد اثرگذار است. معماران انتخاب می توانند با طراحی سقلمه های مناسب ، در عین حفظ آزاد انتخاب مردم ، آنان را به سویی سوق دهند...
معماری انتخاب چه معماری خوب ، چه معماری بد، گریزن...
01:17:22
 • 196

 • 3 سال پیش
01:17:22
در این فایل با مقررات و نحوه اجرای آزمایشهای دوپینگ در ورزش آشنا خواهید شد...
در این فایل با مقررات و نحوه اجرای آزمایشهای دوپین...
23:25
 • 51

 • 3 سال پیش
23:25
در این آلبوم بخشی از کتاب فیزیولوژی رفتار جنسی در قهرمانان ورزشکار ارایه می شود. اگر تصور می کنید هر گونه فعالیت جنسی باعث افت عملکرد ورزشی می شود پیشنهاد می کنم حتما این فایل رو گوش کنید...
در این آلبوم بخشی از کتاب فیزیولوژی رفتار جنسی در...
29:52
 • 150

 • 4 سال پیش
29:52
در این آلبوم یک گزارش کاربردی از روش ها و استراتژی های قابل استفاده برای تسریع در ریکاوری و بازیابی توان ورزشکاران ارائه شده است...
در این آلبوم یک گزارش کاربردی از روش ها و استراتژی...
29:02
 • 24

 • 4 سال پیش
29:02
در این آلبوم خلاصه کتاب راز سخنگویان موفق به شما ارائه شده است...
در این آلبوم خلاصه کتاب راز سخنگویان موفق به شما ا...
31:29
 • 302

 • 4 سال پیش
31:29
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
13:52
 • 16

 • 4 سال پیش
13:52
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
15:26
 • 14

 • 4 سال پیش
15:26
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
12:31
 • 15

 • 4 سال پیش
12:31
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
15:49
 • 12

 • 4 سال پیش
15:49
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
12:31
 • 13

 • 4 سال پیش
12:31
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
13:02
 • 13

 • 4 سال پیش
13:02
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
14:11
 • 14

 • 4 سال پیش
14:11
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
14:35
 • 11

 • 4 سال پیش
14:35
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
12:42
 • 42

 • 4 سال پیش
12:42
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
12:44
 • 43

 • 4 سال پیش
12:44
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
14:45
 • 46

 • 4 سال پیش
14:45
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
10:49
 • 45

 • 4 سال پیش
10:49
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
06:33
 • 33

 • 4 سال پیش
06:33
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
20:16
 • 55

 • 4 سال پیش
20:16
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
18:50
 • 57

 • 4 سال پیش
18:50
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
20:52
 • 76

 • 4 سال پیش
20:52
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
25:54
 • 119

 • 4 سال پیش
25:54
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن برای شما گذاشته خواهد شد....
در این آلبوم کتاب خلاصه کتاب هنر ظریف شفاف اندیشی...
08:38
 • 251

 • 4 سال پیش
08:38
shenoto-ads
shenoto-ads